• راه اندازی فروشگاه لایسنس و سریال آنتی ویروس و نرم افزار