• تبلیغات فریبنده ماهواره‌ای در مورد فروش گوشی موبایل (فیلم)