یو اس بی فلش مموری ۴ گیگ پیکو

توضیحات

USB FLASH MEMORY
کاملا اصل
فلش مموری پیکو 4 گیگا بایت