یو اس بی فلش مموری 8 گیگ پیکو

توضیحات

PICO USB FLASH MEMORY
کاملا اصل